title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Năm 2011: TPHCM ưu tiên xây dựng 02 hồ điều tiết
Thứ tư, 23/03/2011, 22:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) –UBND TPHCM ký ban hành Quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán trên khu vực (không bao gồm khu vực huyện Cần Giờ).
Nội dung

 

Mục tiêu của đồ án quy hoạch là nghiên cứu đề xuất giải pháp hồ điều tiết nhằm giảm ngập hiện tại và ngăn chặn những điểm ngập mới phát sinh do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu trong tương lai.
Theo đó, để thực hiện công tác triển khai quy hoạch cần điều tra, thu thập, biên tập thông tin và tài liệu, tập hợp thành dữ liệu cơ sở bổ sung cho hệ thống thông tin quản lý về thoát nước trên địa bàn TP. Đồng thời phân tích, đánh giá nhu cầu điều tiết thoát nước mưa của các khu vực thông qua việc phân tích bản đồ đánh giá tích hợp các yếu tố tự nhiên – hiện trạng và các bản đồ quy hoạch đô thị, quy hoạch thoát nước đã được duyệt.
Trong giai đoạn đầu 2011, cần xác định vị trí 02 khu vực ưu tiên đầu tư hồ điều tiết thoát nước mưa, đồng thời đề xuất phương án xây dựng.
Được biết, Trung tâm điều hành chương trình chống ngấp nước chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể các khu vực dự kiến đầu tư xây dựng hồ điều tiết thoát nước mưa theo từng giai đoạn.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm