title Văn hóa - Xã hội

Năm 2019: Công đoàn Văn phòng UBND TP đăng ký 1 công trình thi đua
Thứ ba, 07/05/2019, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Trong năm 2019, Công đoàn Văn phòng UBND TP đã đăng ký 1 công trình thi đua “Xây dựng Quy định về trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông”.

Việc công bố các quy trình thủ tục hành chính và ban hành quy định về trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân giúp cho các cơ quan, tổ chức nắm được nhiệm vụ được giao để chủ động phối hợp thực hiện; giúp minh bạch về giải quyết thủ tục hành chính, tránh việc cán bộ, công chức nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân.

Tin mới hơn
Tin đã đưa