title Thông tin chỉ đạo điều hành

Năm 2019: Kiểm tra các cơ quan, đơn vị còn nhiều nhiệm vụ quá hạn
Thứ sáu, 22/03/2019, 09:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP và Chủ tịch UBND TP năm 2019, Tổ công tác của Chủ tịch UBND TP sẽ tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị còn nợ đọng nhiều vụ do UBND TP và Chủ tịch UBND TP giao hoặc có nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành; đồng thời tái kiểm tra những cơ quan, đơn vị đã kiểm tra trong năm 2017 và năm 2018 còn nhiệm vụ quá hạn chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hoàn thành.

Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, Tổ công tác cũng sẽ tiến hành kiểm tra mỗi quý một chuyên đề. Dự kiến trong tháng 4, Tổ công tác sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã trễ hạn, chưa hoàn thành trong năm 2018 và quý 1/2019.

 

Dự kiến trong tháng 7, Tổ công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 về ủy quyền cho các sở - ngành, UBND các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 về ủy quyền cho Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.

 

Dự kiến trong tháng 9, Tổ công tác sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Quyết định 6058/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND TP về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP năm 2019.

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa