title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Năm 2019: Phấn đấu đạt 80% trở lên mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính
Thứ năm, 25/07/2019, 04:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường mạng.

Các cơ quan có trách nhiệm đẩy mạnh tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng với mục tiêu năm 2019, đạt 80% trở lên mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC đối với từng lĩnh vực; từ 40% trở lên tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC đối với từng lĩnh vực tại sở, ban, ngành; từ 70% trở lên tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC đối với từng lĩnh vực tại quận-huyện, phường-xã, thị trấn.

Văn phòng UBND TP sẽ sớm tham mưu tiêu chí đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC, phù hợp với đặc thù của TP; đồng thời tiếp thu các góp ý, cách làm hay, ứng dụng hay của các đơn vị, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC gắn với Cổng dịch vụ công TP và hệ thống một cửa điện tử để triển khai nhân rộng trên toàn TP.

Tin mới hơn
Tin đã đưa