title Thông tin chỉ đạo điều hành

Năm 2019: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả lĩnh vực
Thứ năm, 25/04/2019, 07:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo các sở-ngành, UBND quận-huyện và các doanh nghiệp nhà nước thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên tất cả lĩnh vực.

Theo đó, trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương; phấn đấu tiết kiệm 12% các khoản phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; phấn đấu tiết kiệm 15% phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán; chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo 100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư chi phí khảo sát, thiết kế, thi công, thẩm định dự án;

Trong quản lý chương trình mục tiêu, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 2 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu đã được duyệt.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hoặc hết thời gian sử dụng; tiếp tục thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ công cộng, phấn đấu giảm tổn thất điện cả năm xuống còn 6,9%; tiếp tục triển khai đấu thầu các hoạt động cung ứng dịch vụ công ích.

Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.

Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại công ty TNHH có 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước tham gia, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước, phấn đấu tinh giản biên chế, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí; gắn cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” trong giai đoạn mới với việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt của nhân dân.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa