title Thông tin chỉ đạo điều hành

Năm 2019: TP phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,8%/năm
Thứ hai, 17/12/2018, 02:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Theo báo cáo của UBND TP với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sơ kết 3 năm (2016 - 2018) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, TP phấn đấu thực hiện giảm bình quân 0,8%/năm tỷ lệ hộ nghèo và 1% tỷ lệ hộ cận nghèo trong năm 2019; đồng thời hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn TP giai đoạn 2019 - 2020 (tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%) và thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần (so với năm 2011) trong năm 2020.


Để đạt được các mục tiêu trong giai đoạn 2019 - 2020, trước mắt TP sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo của giai đoạn 2016 - 2020 cho giai đoạn này.

Ngoài ra, TP sẽ điều chỉnh, bổ sung những chính sách, giải pháp phù hợp với các quy định mới của Trung ương như: huy động nguồn lực và thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ về nhà ở...

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo TP, đảm bảo giảm nghèo bền vững, vì TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, TP cũng sẽ tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin...) trong các giai đoạn tiếp theo.

* UBND TP cũng quyết định công nhận quận Bình Tân và quận Tân Phú đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn của TP giai đoạn 2016 – 2020 trước thời hạn (mức thu nhập bình quân đầu người trên 21 triệu đồng/người/năm và tổng số điểm thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội dưới 40 điểm).

VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa