title Thông tin chỉ đạo điều hành

Năm 2019: TPHCM sẽ phát triển mới 50 hợp tác xã
Thứ hai, 01/04/2019, 07:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019, TPHCM sẽ phát triển mới 50 hợp tác xã (HTX) và 1 liên hiệp HTX; tỷ trọng đóng góp vào GRDP TP lên 0,6%; tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt trên 45%; trình độ trung cấp, sơ cấp dưới 55%; tiến hành giải thể tự nguyện, bắt buộc hoặc hướng dẫn chuyển đổi sang loại hình hoạt động khác đối với 86 HTX đang ngưng hoạt động.

Đối với lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp kết hợp làng nghề, du lịch; chủ yếu cung cấp các sản phẩm dịch vụ đầu vào; bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên, hộ gia đình; ưu tiên xem xét HTX, thành viên HTX tham gia và thụ hưởng từ các chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp của TP như chương trình phát triển hoa - cây kiểng, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa, cá cảnh; chương trình kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, có giá trị cao của TP nhằm tạo điều kiện cho sản phẩm của HTX, tổ hợp tác nông nghiệp có cơ hội tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ.

 

Đối với lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thì tập trung duy trì, củng cố và phát triển các HTX hiện có.

 

Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiếp tục phát triển hệ thống các cửa hàng bán lẻ tiện ích của các HTX trong các khu dân cư, đông công nhân lao động, tương tự mô hình chuỗi Co-op Food, cửa hàng Co-op và nhân rộng mô hình HTX kinh doanh chợ ở các địa bàn quận-huyện; tiếp tục phát triển mô hình HTX thương mại là nhà phân phối hàng hóa cho các công ty; thí điểm mô hình HTX kiểu mới về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn TP; phát triển hình thức liên kết kinh tế giữa các HTX và giữa HTX với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng thêm các HTX tham gia Chương trình bình ổn thị trường.

 

Về lĩnh vực giao thông vận tải, tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX vận tải trên địa bàn TP theo hướng tăng quy mô và giảm đầu mối các HTX nhỏ lẻ.

 

Về lĩnh vực Quỹ tín dụng nhân dân, ổn định địa bàn hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động đạt hiệu quả cao, củng cố hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân theo hướng dẫn hoạt động của Ngân hàng nhà nước.

 

Về lĩnh vực vệ sinh môi trường, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện việc chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa