title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Năm 2019: TPHCM sẽ tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh
Thứ ba, 21/05/2019, 02:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, UBND TP sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Cụ thể, TP sẽ tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa