title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TP
Thứ tư, 17/04/2019, 03:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TP năm 2019.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; gắn đào tạo phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP; đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu, 8 ngành dịch chuyển lao động tự do trong khối ASEAN và ngành công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X.

 

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lỷ theo chuẩn nghề nghiệp quốc gia; hoàn thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch cơ sở giáo dục nghề nghiệp của TP; đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại, có đủ khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo của một số nước tiên tiến đáp ứng yêu cầu đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia đến năm 2020.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa