title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TPHCM năm 2021
Thứ sáu, 16/04/2021, 16:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TPHCM năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đào tạo phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP.

Kế hoạch cũng nhằm tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, đặc biệt là các ngành theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế; thực hiện hiệu quả “Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM” của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, Kế hoạch còn nhằm hoàn thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch cơ sở giáo dục nghề nghiệp của TP; hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại, có đủ khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo của một số nước tiên tiến nhằm đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quốc gia và TPHCM.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa