title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Thứ năm, 12/05/2022, 12:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 12/5, Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” do Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức đã diễn ra. Hội thảo do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đồng chủ trì.

Toàn cảnh hội thảo

 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, qua đánh giá thực trạng công tác giám sát, phản biện xã hội từ khi ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã cho thấy nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều cố gắng trong lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp cách tiến hành giám sát, phản biện xã hội như hiệp thương xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm sát với những nội dung nhân dân quan tâm, bức xúc.

Mặt trận các cấp đã phát huy 4 hình thức giám sát, giám sát theo chuyên đề, giám sát đột xuất, liên thông giữa 4 cấp. Bước đầu phát huy được vai trò của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực, các tổ chức, hội đoàn, người dân chịu sự tác động của chính sách để tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong công tác giám sát, phản biện xã hội thời gian qua như: việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Quy chế, quy định của Đảng chủ yếu là lồng ghép; Một số cấp ủy chưa quan tâm đến giám sát, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá việc thực hiện hằng năm; còn có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về giám sát, phản biện xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, còn biểu hiện "khoán trắng" hoặc tác động làm hạn chế đến kết quả, nội dung giám sát, phản biện xã hội…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trong giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam gợi ý một số nội dung thảo luận tại hội thảo đến các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học cũng như đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 22 tỉnh thành khu vực phía Nam.

Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu đến từ các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận các địa phương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện các nội dung tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về công tác giám sát, phản biện trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội thảo

 

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của Hội thảo và cho biết trong thời qua Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của TP, thông qua việc ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, trong đó tập trung phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như Chỉ thị 19-CT/TU về tiếp tục thực hiện Quy chế “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”.

Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Đề án số 06/ĐA-TU về "Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam Thành phố và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021-2030". Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20/8/2021 về lãnh đạo thực hiện Đề án số 06. Đây là văn bản quan trọng, là cơ chế để hệ thống MTTQ từ TP đến cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác giám sát góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, chuyên gia, các tỉnh bạn chia sẻ những ý kiến thẳng thắn và tâm huyết, khoa học. Ngoài ra, hội thảo cũng là dịp để chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình công tác, nghiên cứu và thực tiễn, qua đó đề xuât các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, làm cơ sở xây dựng Đề án trình Ban bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

TM

Tin mới hơn
Tin đã đưa