title Xây dựng nông thôn mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới
Thứ bảy, 11/02/2023, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu tổng quát là đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.

Mục tiêu cụ thể: Tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự so với năm trước, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 05% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch Covid-19).

Đến năm 2025, phấn đấu có 100% số xã đạt chỉ tiêu về an ninh trật tự trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có ít nhất 50% số xã đạt chỉ tiêu về an ninh trật tự thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Đến hết năm 2025, có ít nhất 25% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu về an ninh trật tự thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện:

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình và các văn bản chỉ đạo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn.

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa