title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đến năm 2020
Thứ sáu, 14/12/2018, 14:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, các sở-ngành liên quan được giao nhiệm vụ phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, áp dụng khoa học - công nghệ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo để đột phá về năng suất lao động; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế các khu vực và nội bộ ngành, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa 4 ngành công nghiệp chủ lực; huy động và sử dụng toàn diện, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, sử dụng vốn ngân sách như vốn mồi để phát triển kinh tế TP; thực hiện tốt chủ trương hội nhập quốc tế, tạo động lực để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, thuận lợi, ổn định, an toàn, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ để trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng và địa điểm có chất lượng sống tốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tăng trưởng phải đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống nhân dân.* UBND TP cũng quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 – 2020 thành Ban Điều hành Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 – 2020. Ban Điều hành này gồm 31 thành viên, do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban.


NNTM.

Tin mới hơn
Tin đã đưa
TM
Thanh Hoa Mai Cách đây 4 Năm - Đã hiệu chỉnh

Rất hay, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng.