title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thứ tư, 06/03/2019, 04:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn TP, UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành, quận-huyện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng quy định pháp luật và kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng VBQPPL; tăng cường trách nhiệm khi chủ trì soạn thảo, trình ban hành VBQPPL; tăng cường phối hợp tổ chức lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng VBQPPL, dự thảo VBQPPL; nâng cao vai trò của cơ quan thẩm định dự thảo VBQPPL.

Theo đó, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, trình ban hành cần đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; thực hiện đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm theo mẫu; không để sai sót lặp lại đối với các lỗi về hình thức văn bản.

 

Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND có quy định chính sách, phải thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng chính sách; thực hiện nghiêm công tác đánh giá tác động chính sách, bao gồm tác động kinh tế, xã hội, tác động về giới và thủ tục hành chính (nếu có).


Đối với dự thảo có quy định thủ tục hành chính hoặc có dấu hiệu thủ tục hành chính, phải thực hiện đánh giá tác động về thủ tục hành chính trước khi gửi lấy ý kiến về nội dung thủ tục hành chính của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính. Cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, trong đó có ý kiến góp ý của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính và hoàn chỉnh dự thảo trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định.


Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự thảo VBQPPL. Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của VBQPPL được phân công thực hiện. 

 

Cơ quan thẩm định không thực hiện thẩm định đối với các đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL có chứa chính sách nhưng không đảm bảo đầy đủ nội dung đánh giá tác động chính sách.

VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa