title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành
Thứ năm, 20/06/2019, 06:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm đảm bảo thời gian và chất lượng tất cả nhiệm vụ được giao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, UBND TP vừa yêu cầu các sở-ban-ngành và UBND quận-huyện tự kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao trên Hệ thống Quản lý văn bản chỉ đạo; đồng thời rà soát các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách TP; Chương trình công tác của UBND TP năm 2019 và chỉ đạo tại các Thông báo kết luận của Thường trực UBND TP duyệt kế hoạch năm 2019 tại các đơn vị.

Đối với các nhiệm vụ do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao từ ngày 1/1/2019 đến nay đã đến hạn báo cáo hoặc quá hạn thực hiện nhưng chưa triển khai thực hiện, gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện.

Tin mới hơn
Tin đã đưa