title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án hành chính trên địa bàn TP
Thứ tư, 29/05/2019, 06:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án hành chính trên địa bàn TP, UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành, quận-huyện xử lý đối với các quyết định hành chính (QĐHC) bị tuyên hủy theo hướng không ban hành QĐHC mới để thu hồi, hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần QĐHC đã bị cơ quan Tòa án xét hủy mà có văn bản thông báo ngay cho tổ chức/cá nhân có liên quan về việc quyết định đã bị hủy, đồng thời hướng dẫn thực hiện và giải quyết lại thủ tục hành chính (nếu có) trong trường hợp không có kiến nghị giám đốc thẩm/tái thẩm bản án/quyết định của cơ quan Tòa án; xem xét, giải quyết hậu quả pháp lý phát sinh (nếu có) khi QĐHC đã bị hủy; thực hiện các nội dung còn lại của bản án/quyết định của cơ quan Tòa án; kịp thời thông báo tiến độ/kết quả xử lý cho Cục Thi hành án dân sự TP, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp để theo dõi việc chấp hành án hành chính.

Các cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm, dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra, xử lý những cá nhân, tổ chức chậm thi hành án, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Tòa án. Trường hợp có kiến nghị các chức danh tư pháp xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm thì phải đồng thời kiến nghị ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án/quyết định của cơ quan Tòa án.

Đối với việc tống đạt/giao/nhận văn bản của Cơ quan thi hành án đối với vụ án hành chính mà người bị khởi kiện là Chủ tịch/UBND TP, Cơ quan thi hành án dân sự TP cần tống đạt/giao văn bản cho UBND TP (gửi trực tiếp cho cơ quan, đơn vị có cán bộ được cử làm người bảo vệ, quyền lợi ích hợp pháp của Chủ tịch/UBND TP). Cơ quan, đơn vị của người được cử làm người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Chủ tịch/UBND TP khi tiếp nhận trực tiếp các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự thì xử lý theo hướng: nếu quyết định bị kiện do cơ quan, đơn vị mình trực tiếp tham mưu thì tiếp tục đề xuất UBND TP thi hành án; nếu quyết định bị kiện không phải do cơ quan, đơn vị mình trực tiếp tham mưu mà do cơ quan khác tham mưu thì phối hợp với cơ quan đó để đề xuất UBND TP thi hành án.

UBND TP cũng yêu cầu các sở-ngành và UBND các quận-huyện tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật tố tụng hành chính; nghiêm túc tham gia tố tụng vụ án hành chính; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành QĐHC, thực hiện hành vi hành chính; có biện pháp xử lý các cá nhân, tổ chức ban hành QĐHC, thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật là nguyên nhân phát sinh việc khiếu nại, khởi kiện.

Tin mới hơn
Tin đã đưa