title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
Thứ năm, 18/07/2019, 08:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác về quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn TP; nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; hướng dẫn quận, huyện, cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, nhu cầu thiết thực của các tầng lớp nhân dân tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; hoàn thiện Quy chế hoạt động Trung tâm Văn hóa phường, thị trấn…

UBND các quận-huyện cần ưu tiên quy hoạch quỹ đất dành cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở, nhất là công trình Trung tâm văn hóa - thể thao phường, xã, Nhà văn hóa thiếu nhi; tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại địa phương; có cơ chế chính sách ưu tiên các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đặc biệt ở phường, xã, thị trấn và khu phố, ấp; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu chung cư, nhà cao tầng phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân trên địa bàn.

UBND TP cũng sẽ quy hoạch, bố trí quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của người dân, có kiến trúc phù hợp với đặc trưng của từng địa phương.

Tin mới hơn
Tin đã đưa