title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Nâng cao hiệu quả thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM
Thứ ba, 25/05/2021, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM trong thời gian tới, Sở Tư pháp TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định có liên quan, tạo mọi điều kiện hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp lựa chọn phương thức thực hiện nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, qua đó giúp tăng số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhóm TTHC liên thông.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp TP sẽ cải tiến, kết hợp phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC liên thông qua bưu điện và trực tuyến; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp dữ liệu từ phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp sang phần mềm dùng chung của Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, TP sẽ kiến nghị với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan nâng cấp, bổ sung tính năng của Hệ thống tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; kết nối với Cổng dịch vụ công Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục liên thông.

Trong những năm qua, người nước ngoài làm việc tại TPHCM có nhu cầu giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là rất lớn và để thực hiện được thủ tục này thì trước đó người nước ngoài phải nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp, do kết quả của thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp là thành phần hồ sơ bắt buộc của thủ tục cấp Giấy phép lao động.

Nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa, tiết kiệm thời gian và chi phí của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu trình UBND TP ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nhóm TTHC liên thông, tổng thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn từ 20 ngày làm việc xuống còn 17 ngày làm việc; giảm bớt giấy tờ trùng lắp; tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp (giảm số lần đi lại để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết từ 4 lần tại 2 cơ quan xuống còn 2 lần tại 1 cơ quan).

Sở Tư pháp đánh giá, việc thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM góp phần thực hiện cải cách TTHC, đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC và thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức; góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa