title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu quả xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP
Thứ sáu, 26/04/2019, 08:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành và UBND 24 quận-huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tiếp công dân định kỳ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, xem xét giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh từ cơ sở nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; tập trung giải quyết khiếu nại đông người, nhất là các trường hợp phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND TP trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để nâng cao hiệu quả xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP, Văn phòng UBND TP sẽ thực hiện liên thông phần mềm “Quản lý hồ sơ khiếu nại, tố cáo” đến các sở-ngành và UBND 24 quận-huyện.

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa