title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ngày 27/04: Ngày Kiến trúc Việt Nam
Thứ hai, 08/11/2010, 17:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2008/QĐ-TTg, lấy ngày 27/4 hàng năm là “Ngày Kiến trúc Việt Nam” và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 27/4/2011.
Việc tổ chức ngày Kiến trúc Việt Nam hàng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của giới kiến trúc sư, các tầng lớp nhân dân, các nhà quản lý về kiến trúc – quy hoạch, các nhà đâu tư, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; có hình thức khen thưởng, biểu dương, khuyến khích các tài năng kiến trúc cống hiến cho Tổ quốc.
VH
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm