title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ
Chủ nhật, 15/05/2016, 17:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm