title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Nghiêm túc thực hiện quy trình xử lý hồ sơ
Thứ hai, 22/04/2019, 06:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện nghiêm túc thực hiện quy trình xử lý hồ sơ, tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ hiệu quả, kịp thời, chính xác; bao gồm tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính, đề án, công văn trao đối xin ý kiến.

Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị đề nghị lấy ý kiến, khi phát hành văn bản lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan, phải nêu rõ chính kiến, đề xuất phương án giải quyết cụ thể.

 

Đối với các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến, cần đảm bảo thời hạn trả lời được nêu trong văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị lấy ý kiến, nếu văn bản không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc. Sau thời hạn này, nếu cơ quan được lấy ý kiến không trả lời (bằng văn bản), được xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan.

 

Đối với các hồ sơ trình UBND TP giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND TP, các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện nghiêm túc thực hiện theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của UBND TP ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

 

Ngoài ra, đối với các hồ sơ trình UBND TP, Văn phòng UBND TP cần đảm bảo xử lý theo thời hạn quy định tại Điều 27, Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND TP ban hành quy chế làm việc của UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa