title Danh sách các chương trình, đề tài khoa học

Nghiên cứu chế tạo máy CNC và công nghệ 3D
Chủ nhật, 31/10/2021, 13:37 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nghiên cứu giải mã công nghệ, làm chủ công nghệ chế tạo máy CNC, công nghệ 3D tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

Nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo máy CNC và công nghệ 3D

Chương trình

Chương trình mục tiêu

Mục tiêu

Nghiên cứu giải mã công nghệ, làm chủ công nghệ chế tạo máy CNC, công nghệ 3D tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

Nội dung

Nghiên cứu giải mã công nghệ, phát triển công nghệ chế tạo máy CNC: hệ thống trục chính; trung tâm tiện; trung tâm phay; hệ thống cấp dao; kết cấu dao động, chuyển động; hệ thống điều khiển tự động…
Phát triển hệ thống giám sát – cảnh báo, bảo trì – bảo dưỡng, chẩn đoán sự cố từ xa, tiến đến hệ thống sản xuất tự động từ xa qua mạng.
Nghiên cứu phát triển công nghệ 3D phục vụ các ngành sản xuất công nghiệp.

Tin mới hơn
Tin đã đưa