title Danh sách các chương trình, đề tài khoa học

Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp trên cơ sở áp dụng thiết bị giám sát.
Chủ nhật, 31/10/2021, 13:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp trên cơ sở áp dụng thiết bị giám sát. Cơ quan chủ trì: Cty TNHH Phát triển Công nghệ và Thiết bị Công nghệ cao

Nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp trên cơ sở áp dụng thiết bị giám sát.

Chương trình

Danh mục đề tài

Nội dung

Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp trên cơ sở áp dụng thiết bị giám sát.

Cơ quan chủ trì: Cty TNHH Phát triển Công nghệ và Thiết bị Công nghệ cao

Thành viên

ThS. Lê Thanh Sơn

Thời gian thực hiện

ĐỢT 4 NĂM 2018

 

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Tin đã đưa