title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TPHCM giai đoạn 2021-2030
Thứ hai, 19/04/2021, 15:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TPHCM giai đoạn 2021-2030” nhằm nghiên cứu, lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện “Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc” phù hợp với thực tiễn của TPHCM, hướng đến xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đề án cũng nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu những giá trị văn hóa của nhân loại; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

“Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc” trên địa bàn TPHCM là công cụ đo lường hạnh phúc, sự hài lòng của người dân TP trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững khi TPHCM bước vào giai đoạn mới với những chính sách, biện pháp thiết thực và phù hợp.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa