title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019
Thứ sáu, 14/06/2019, 12:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2019, UBND TP vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đó, TP sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình CCHC trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác CCHC với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả thực hiện CCHC; triển khai thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; tiếp tục triển khai Đề án thực hiện và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đánh giá các giải pháp khắc phục điểm hạn chế của 3 bộ chỉ số cải cách hành chính; đánh giá sự hài lòng gắn với tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TP; ứng dụng tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân; công khai minh bạch tiến độ pháp lý các dự án xây dựng, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc; đánh giá việc thực hiện thử nghiệm hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

TP cũng sẽ triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính tại 3 cấp, việc gửi nhận văn bản điện tử, chế độ họp, thử nghiệm mô hình “Phòng họp không giấy” và “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”, chế độ báo cáo, xây dựng chính quyền điện tử của TP; triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019 - 2021, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, TP sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành TP thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; triển khai Đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông TP; thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ TP đến phường - xã - thị trấn theo kiến trúc chính quyền điện tử TP; thực hiện nghiêm quy định về đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động CCHC; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra.

Tin mới hơn
Tin đã đưa