title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra TPHCM
Thứ hai, 22/02/2021, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Thanh tra TPHCM đã đề ra Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Thanh tra TP đề ra mục tiêu: Quán triệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm CCHC theo chỉ đạo chung của TP năm 2021 “Xây dựng chính quyền điện tử, tổ chức chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại TPHCM”. Triển khai hiệu quả, đồng bộ với Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2021-2025; Chương trình CCHC, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) và chương trình nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của TPHCM, giai đoạn 2021-2025.

Thanh tra TP đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, không để xảy ra phiền hà cho người dân, tổ chức. Từ 98% đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết do Thanh tra TP tiếp nhận được xử lý đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Từ 98% hồ sơ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra TP được giải quyết đúng thời hạn theo quy định của pháp luật...

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa