title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nhiệm vụ năm 2019 của quận 11
Thứ ba, 23/04/2019, 01:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu UBND quận 11 hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019, trong đó nghiên cứu các giải pháp mang tính đột phá để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm và đạt kết quả cao hơn so với năm trước; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, tăng cường ngân sách cho đầu tư công gắn với thu hút đầu tư của xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ quận 11 lần thứ XII.

Quận cũng được giao triển khai các giải pháp thực hiện tốt Năm cải cách hành chính 2019, trong đó tập trung triển khai các mô hình, giải pháp mang tính đột phá nhằm tăng cường sự hài lòng của tổ chức, công dân; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền gần dân; tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện; lấy kết quả sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; tăng cường công tác quản lý trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường quản lý lĩnh vực y tế, kịp thời khống chế, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn…

Tin mới hơn
Tin đã đưa