title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tài chính
Thứ năm, 28/03/2019, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Tài chính ngoài việc thực hiện mục tiêu của Bộ Tài chính, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 gắn với chủ đề của TP “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Mình, hướng tới Đại hội đại biếu Đảng bộ TP lần thứ XI”; tiếp tục triển khai hiệu quả 7 chương trình đột phá của TP; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Năm 2019 được xác định là thời cơ quan trọng, cơ hội thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Đối với công tác cải cách hành chính, Sở cần xác định rõ những nhiệm vụ mang tính đột phá như giảm thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; xây dựng quy trình, quy chế phối hợp với các sở-ngành, quận-huyện để tăng hiệu quả công việc; thực hiện hiệu quả Đề án ủy quyền... ; tự đổi mới để hỗ trợ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, có sáng kiến thiết thực.

 

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Sở cần thực hiện hiệu quả phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị Trung ương; xây dựng đề án, danh mục các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa trong năm 2019; tham mưu tỷ lệ điều tiết đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP thời kỳ ốn định ngân sách giai đoạn 2021 – 2025; thẩm định các đề án phí, lệ phí mới chưa được quy định trong danh mục; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đối với các loại phí, lệ phí ban hành theo Luật phí và lệ phí; xây dựng đề án thí điểm tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng.

 

Ngoài ra, cơ quan này cũng được giao tham mưu việc huy động các nguồn vốn đảm bảo cho chi đầu tư phát triển; triển khai các nguồn lực tài chính có hiệu quả, các dự án đầu tư công, ưu tiên thực hiện 7 chương trình đột phá và các chương trình trọng điểm của TP; tiết kiệm triệt để, hiệu quả các khoản chi ngân sách TP; cơ cấu lại ngân sách nhà nước; thực hiện các giải pháp xử lý nợ công; triển khai thực hiện các đề án trọng điểm của TP như xây dựng TP thành trung tâm tài chính - ngân hàng - bảo hiểm ngang tầm khu vực Đông Nam Á, xây dựng TPHCM trở thành Đô thị thông minh...

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa