title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa
Thứ tư, 14/10/2009, 20:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa thuộc địa phận hành chính của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, bao gồm 3 huyện phía Nam của tỉnh Phú Yên là Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa và 2 huyện phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa là Vạn Ninh, Ninh Hòa. Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 3.536km2.
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1417/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025.

Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa là vùng kinh tế tổng hợp, khu vực động lực quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung bộ, có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển; là đầu mối và cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy và hàng không của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đây cũng là vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng của quốc gia; và là vùng lưu trữ bảo tồn bản sắc văn hóa và các di tích lịch sử gắn liền với các cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc.

Mục tiêu của quy hoạch là nhằm tạo ra vùng không gian kinh tế liên tỉnh Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa có sự liên kết và ảnh hưởng tương hỗ tích cực, phát triển bền vững, có môi trường đầu tư và môi trường sống chất lượng cao của quốc gia và khu vực. Hình thành vùng tập trung phát triển các ngành kinh tế biển như dịch vụ cảng, thương mại, du lịch, dầu khí… Là vùng chuyển tiếp giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ ra biển của các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Tổng dân số hiện trạng 2007 toàn vùng năm là 680.000 người, dự báo đến năm 2015 khoảng 750.000 người, đến năm 2025 khoảng 860.000 người. Dân số đô thị toàn vùng: hiện trạng (năm 2007) là 85.300 người, dự báo khoảng 298.000 người vào năm 2015 và khoảng 583.000 người vào năm 2025.

Hiện trạng đất xây dựng đô thị là 974ha; dự báo đến năm 2015 khoảng 10.000 ha; và đến năm 2025 khoảng 20.000 ha (tăng hơn 20 lần so với hiện tại). Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn đến năm 2015 khoảng 4.500 ha, và đến năm 2025 khoảng 4.000 ha.

UBND tỉnh Phú Yên và UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan quản lý dự án quy hoạch. Trong 12 tháng tới, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lập đồ án quy hoạch vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa.

HTLT

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm