title DỰ ÁN HẠNG MỤC

Nhu cấu mua sắm tập trung máy vi tính, máy điều hòa không khí, máy photocopy của các đơn vị thành phố năm 2017
Thứ hai, 17/12/2018, 11:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu N/A
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Trích yếu
Nội dung
Số lượng Chủng loại Dự toán Nguồn vốn mua sắm
8523 Máy vi tính để bàn 96.563.663.220 Nguồn kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.....
3041 Máy điều hòa không khí 49.200.754.000 Như trên
288 Máy photocopy 20.296.950.000 Như trên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTW

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm