title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến
Thứ tư, 18/04/2018, 15:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu tại buổi họp giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1
Nội dung

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì buổi họp xem xét báo cáo vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1. Tham dự buổi họp có lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tư pháp, Ban Tôn giáo thành phố, Ủy ban nhân dân quận 1, Công ty cổ phần phát triển Đất Việt. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng (Công văn số 15671/SXD-CPXD               ngày 06 tháng 10 năm 2017), của Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 12447/STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2017) và ý kiến của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến đã kết luận,              chỉ đạo như sau:


1. Giao Ủy ban nhân dân quận 1 chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo             thành phố, Công ty cổ phần phát triển Đất Việt, người dân tại khu vực và Ban hộ tự Linh Phước Tự để vận động, thuyết phục tạm di dời cơ sở tôn giáo hiện hữu đến địa điểm khác (do Công ty bố trí) trong thời gian chờ xây dựng lại                Linh Phước Tự; để tiếp tục thờ cúng, để quận 1 hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo điều kiện giao đất theo quy định tại Điều 53, Luật Đất đai và an toàn tuyệt đối khu vực thi công. Sau khi hoàn tất công tác bồi thường,                 giải phóng mặt bằng (xác nhận của Ủy ban nhân dân quận 1), giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập thủ tục giao đất, trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.


2. Đồng ý chủ trương do các sở, ngành đề xuất cho phép Công ty cổ phần phát triển Đất Việt tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đầu tư theo đúng                quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ đầu tư phối hợp, hướng dẫn thực hiện thủ tục tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đầu tư theo quy định.


Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nội dung kết luận nêu trên đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.


VP UBND

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm