title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phải tuân thủ đúng quy định thủ tục hành chính đã được công bố, công khai
Thứ năm, 23/05/2019, 03:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Liên quan đến kết quả xử lý phản ánh của bài viết “Dân vẫn bị hành lên bờ xuống ruộng” đăng trên Báo Thanh niên số ra ngày 5/4/2019, UBND TP đã chỉ đạo UBND các quận 9, Bình Tân và huyện Bình Chánh ban hành quy trình nội bộ, quy chế phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trong đó, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đơn vị có liên quan; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC tại đơn vị; kịp thời chấn chỉnh thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức, viên chức cũng như việc phải tuân thủ đúng quy định TTHC đã được công bố, công khai; khắc phục hoặc đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ mà xuất phát từ mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp; có chế tài xử lý các trường hợp đơn vị phối hợp chậm trễ dẫn đến hồ sơ trễ hạn.

Ba cơ quan này cũng được giao nghiêm túc thực hiện Thư xin lỗi và có cơ chế kiểm soát việc thực hiện Thư xin lỗi đối với trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn tại đơn vị, đảm bảo mỗi hồ sơ giải quyết trễ hạn phải thực hiện Thư xin lỗi không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ; có hình thức xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng; bổ sung vào tiêu chí thi đua của đơn vị để xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; có cơ chế phối hợp trong việc cung cấp, xử lý và phản hồi thông tin chính xác cho người dân và cơ quan báo chí.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu giải pháp để chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của quận, huyện.

* UBND TP cũng phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn TP. Các sở-ngành, quận-huyện liên quan có trách nhiệm triển khai xây dựng quy trình liên thông thực hiện các thủ tục này.

Tin mới hơn
Tin đã đưa