title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phải xây trường học cùng với nhà ở
Thứ sáu, 09/12/2011, 22:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Các công trình hạ tầng xã hội phải xây dựng cùng tiến độ với các dự án nhà ở để đm bo s phát trin đng b ca khu vc.

Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng soạn thảo. Nhà nước có thể là chủ đầu tư các dự án hoặc giao cho chủ đầu tư khác, sau đó sẽ khấu trừ nghĩa vụ tài chính hoặc công nhận quyền sở hữu công trình.

Để tăng cường khả năng thực thi dự án của nhà đầu tư, dự thảo còn quy định chặt chẽ về năng lực tài chính đối với chủ đầu tư cấp I là doanh nghiệp. Cụ thể, nhà đầu tư cấp I có vốn sở hữu đưa vào dự án ít nhất 20% tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng dự án và có văn bản xác nhận của ngân hàng đảm bảo cấp đủ vốn cho việc thực hiện dự án.

(Theo PL)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm