title Xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu đạt 100% các xã vùng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao
Thứ hai, 31/08/2020, 02:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, TP sẽ tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện mới; thông tin, tuyên truyền về xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, về những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình.

TP phấn đấu đạt 100% các xã trên địa bàn vùng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp bình quân đạt 6%/năm; giá trị sản xuất trên hecta đất sản xuất nông nghiệp đạt từ 900 – 1.000 triệu/ha/năm. Đối với huyện Cần Giờ và huyện Bình Chánh, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 100% số xã và các tiêu chí huyện nông thôn mới; hoàn thành thủ tục đề nghị Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu tại Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 đã được duyệt và các đề án khác có liên quan nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Đối với cấp TP, phấn đấu vùng nông thôn TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

* Ngoài ra, UBND TP cũng công nhận 24 quận-huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019.

Tin mới hơn
Tin đã đưa