title Xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu đạt 56 xã nông thôn mới trước tháng 5/2020
Thứ năm, 01/08/2019, 08:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm phấn đấu có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 huyện hoàn thành nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp huyện trước tháng 5/2020, UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư trong tham gia quyết định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng”.

Riêng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện cần có giải pháp tháo gỡ các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến tháng 9/2019 đạt thấp nhất từ 17 - 18 tiêu chí.

UBND các huyện cần sớm phân bổ, giao chỉ tiêu vốn cho các xã để thực hiện các công trình, dự án thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của giai đoạn nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như tuyên truyền các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, các chính sách xây dựng nông thôn mới, bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn TPHCM, bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt thông tin tuyên truyền trên truyền hình về các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, hiến đất làm đường, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự - xã hội... trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Để giải quyết kiến nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới 5 huyện, UBND TP giao các sở-ngành chức năng tổ chức đoàn kiếm tra, đánh giá tiêu chí trường học trên địa bàn huyện; tổ chức họp chuyên đề giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; nghiên cứu nội dung đề xuất bố trí vốn phân cấp có mục tiêu hoặc phân cấp chung để đầu tư dự án nâng cấp Trường tiểu học An Thới Đông đạt chuẩn...

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án nâng cao chất lượng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý chất thải chăn nuôi và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 – 2020 và Đề án “Xây dựng khu xử lý rác sinh hoạt và giải pháp xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường” trên địa bàn huyện Cần Giờ; đồng thời đề xuất việc hỗ trợ hộ dân hiến vật kiến trúc để thực hiện các công trình, dự án thực hiện Chương trình xây dựng nỏng thôn mới và hình thức xử phạt về không chấp hành lĩnh vực môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tin mới hơn
Tin đã đưa