title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X
Thứ hai, 11/03/2019, 09:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM Cityweb) - UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành rà soát, báo cáo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong đó đánh giá chỉ tiêu nào đã hoàn thành trước tiến độ, chỉ tiêu nào sẽ hoàn thành trong năm 2019 hoặc hoàn thành trong nhiệm kỳ, chỉ tiêu nào khả năng không hoàn thành và đề xuất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X gồm:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp; trong đó tỷ trọng của ngành dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%

- Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên

- Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP

- GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD

- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc

- Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%

- Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỳ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

- Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

- Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8m2/người.

- Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

- Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sỹ/10.000 dân, 42 giường bệnh/10.000 dân.

- Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%

- Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu TP trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các sở-ngành rà soát 7 chương trình đột phá, đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và chương trình xây dựng nông thôn mới.

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa