title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phấn đấu tăng tỷ lệ nội địa hóa của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành công nghiệp truyền thống
Thứ sáu, 12/07/2019, 02:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn TPHCM từ năm 2019 đến năm 2025.

Theo đó, TP sẽ tập trung phát triển CNHT, sản phẩm CNHT tiêu biểu, phấn đấu tăng tỷ lệ nội địa hóa của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành công nghiệp truyền thống đến năm 2020 bình quân 3% - 5% (trong đó, ngành cơ khí tăng 5%, ngành điện tử - công nghệ thông tin tăng 2%, ngành cao su - nhựa tăng 5%, ngành chế biến lương thực thực phẩm tăng 2%, ngành dệt may tăng 5%, ngành da giày là 5%) và đến năm 2025, tăng bình quân 7% - 9% (trong đó, ngành cơ khí tăng 10%, ngành điện tử - công nghệ thông tin tăng 5%, ngành cao su - nhựa tăng 10%, ngành chế biến lương thực thực phẩm tăng 4%, ngành dệt may tăng 10%, ngành da giày tăng 10%).

TP cũng sẽ hình thành và đưa vào hoạt động 2 phân khu CNHT trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP để tiếp nhận các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành công nghiệp truyền thống; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu CNHT, tạo cầu nối gắn kết doanh nghiệp CNHT với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn TP; mở rộng và nâng cấp trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm CNHT của TP mang tầm khu vực, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển thị trường cho doanh nghiệp.

Tin mới hơn
Tin đã đưa