title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phân công xử lý công việc thuộc khối văn xã
Thứ ba, 05/03/2019, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa thông báo đến các cơ quan, đơn vị việc phân công xử lý công việc thuộc khối văn xã.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực và các đơn vị thuộc khối văn xã tại khoản 4, Điều 7 Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 1/8/2018 về triển khai thực hiện Quy chế làm việc của UBND TP và phân công công tác Thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến được phân công theo dõi, chỉ đạo các dự án đầu tư trong và ngoài nước thuộc khối văn xã.


Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong được phân công duyệt chương trình công tác năm 2019 của Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và quận 7. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm duyệt chương trình công tác năm 2019 của quận 8. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến duyệt chương trình công tác năm 2019 của quận 6 và quận 9.

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa