title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản giai đoạn 2019 – 2020
Thứ bảy, 04/05/2019, 06:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã đề ra mục tiêu phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản giai đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, đối với giống cây trồng chủ yếu, hàng năm, sản xuất được 16.800 tấn (đáp ứng khoảng 1.200.000ha gieo trồng của TP và các tỉnh) và khoảng 30,2 triệu cây giống (chủ yếu là cây lan cấy mô và cây lâm nghiệp); phấn đấu nghiên cứu, lai tạo và đưa vào sản xuất 5-10 giống cây trồng mới, bao gồm 2-3 giống hoa lan, 4 -5 giống rau các loại, 1-2 giống hoa nền; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất an toàn, phấn đấu năng suất cây trồng các loại tăng 5-10%.

Đối với giống vật nuôi, tiếp tục duy trì đàn bò sữa đến năm 2020 là 77.000 con, phấn đấu năng suất sữa đạt 7.300 kg/con/năm, trong đó cơ cấu đàn cái sinh sản chiếm 65 - 70% và đàn cái vắt sữa chiếm 50% tổng đàn; xây dựng đàn hạt nhân mở chiếm 2 - 3 % tổng đàn bò sữa TP có năng suất sữa trên 8.200 kg/con/năm; phát triển đàn bò thịt cao sản đến năm 2020 là 30.000 con, sản lượng thịt bò đạt 5.000 tấn; hàng năm cung ứng 10.000 tấn thịt bò hơi và 7.000 con giống cho người chăn nuôi TP và các tỉnh; chất lượng đàn bò thịt TP đạt các chỉ tiêu kỹ thuật như trọng lưọng hơi 500 - 550 kg/con; tỷ lệ thịt xẻ 52-54%; tiếp tục duy trì tổng đàn heo đến năm 2020 là 300.000 con, chứng nhận 3-5 dòng heo có năng suất chất lượng, phấn đấu các chỉ tiêu đạt tăng 10% so với định mức năm 2015; giống thủy sản nước ngọt sản xuất 1,5 - 2 tỷ con giống; giống tôm 1,5 tỷ con giống, giống nhuyễn thế 4 tỷ con, giống thủy sản nước mặn lợ khác 100 triệu con; cá cảnh đen năm 2020, sản lượng sản xuất đạt 150-180 triệu con, xuất khẩu 40-50 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt 40-50 triệu USD.

Tin mới hơn
Tin đã đưa