title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025
Thứ tư, 12/05/2021, 15:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Xem Quyết định tại đây.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa