title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phát triển sản phẩm du lịch theo hướng liên kết vùng
Thứ năm, 04/04/2019, 04:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan định hướng đầu tư phát triển sản phẩm du lịch theo hướng liên kết vùng với các chương trình, tuyến, điểm du lịch đặc thù, độc đáo, hướng vào chiều sâu và bền vững.

Đối với các huyện đã có tiềm năng rõ rệt để phát triển du lịch nông thôn, cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và khả năng quay trở lại của khách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường kết nối với các công ty lữ hành.
 

Riêng Sở Du lịch cần đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển du lịch nông thôn, nhất là chính sách liên quan đến các thủ tục quản lý người nước ngoài, quản lý lưu trú; chính sách khuyến khích, hỗ trợ hộ dân làm du lịch ở nông thôn được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển du lịch; chính sách hỗ trợ đào tạo cho người dân nông thôn làm du lịch; phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn phải gắn kết mật thiết với việc hình thành các sản phẩm đặc sản nông nghiệp, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ đặc trưng của mỗi địa phương, vùng, miền.

 

Sở Văn hóa và Thể thao được giao hỗ trợ 5 huyện phát triển các làng văn hóa du lịch đặc trưng của từng huyện để tạo nên điểm đến hấp dẫn và giới thiệu bản sắc văn hóa gắn với đặc trưng của từng địa phương.

 

Sở Xây dựng đề xuất tháo gỡ các khó khăn về thủ tục cấp phép xây dựng các công trình phụ (điểm dừng chân, nhà vệ sinh, khu dịch vụ cho khách du lịch...) trên đất nông nghiệp của các hộ dân sản xuất các ngành nghề nông thôn gắn với phát triển du lịch.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn vận dụng các chính sách hỗ trợ đã ban hành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tại 5 huyện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo ra các điểm đến có sản phẩm phong phú, chất lượng.

 

Ngoài ra, UBND 5 huyện cũng cần tăng cường truyền thông, quảng bá sản phấm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với việc xây dựng thương hiệu đặc trưng; chú trọng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại để quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn, đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với các địa danh để quảng bá cho du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các diễn đàn, hội chợ hoạt động xúc tiến thương mại.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa