title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết TTHC
Thứ tư, 17/08/2022, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa