title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021-2025
Thứ năm, 22/04/2021, 10:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Chương trình nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo TP tăng thu nhập và tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản; tiếp tục nâng cao đời sống, điều kiện và chất lượng sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo TP vì một TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa