title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phê duyệt Chương trình Năng lượng xanh TPHCM đến năm 2015
Thứ hai, 11/06/2012, 23:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 2305/QĐ-UBND phê duyệt phê duyệt Chương trình Năng lượng xanh thành phố đến năm 2015.

Mục tiêu của Chương trình là nhằm thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm ánh sáng mặt trời, sức gió, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo); khuyến khích sử dụng năng lượng mới thân thiện với môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về sử dụng năng lượng tiết kiệm và năng lượng xanh; áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật và khoa học công nghệ nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị, phương tiện mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống đi đôi với việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sử dụng, phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch nhằm bảo vệ môi trường.

Đối với lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, chỉ tiêu tiết kiệm điện trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 là 2% so với sản lượng điện thương phẩm. Riêng trong năm 2012 sản lượng điện tiết kiệm phấn đấu đạt 400 triệu kWh.

Phấn đấu tiết kiệm 195 triệu kWh đối với lĩnh vực tiêu dùng dân cư; tiết kiệm 7 triệu kWh đối với trụ sở các Sở ngành và các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước do các Sở ngành quản lý; tiết kiệm 8 triệu kWh đối với trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng: phấn đấu tiết kiệm 10 triệu kWh.

Về lĩnh vực sản xuất, đối với doanh nghiệp trong các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố: phấn đấu tiết kiệm 45 triệu kWh, đối với doanh nghiệp nằm ngoài khu chế xuất và công nghiệp: phấn đấu tiết kiệm 25 triệu kWh, đối với khối doanh nghiệp nhà nước: phấn đấu tiết kiệm 20 triệu kWh.

Về phát triển nguồn điện từ năng lượng mới, năng lượng tái tạo, phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ công suất điện từ năng lượng mới, năng lượng tái tạo chiếm hơn 1% công suất tiêu thụ toàn thành phố, tương đương 48MW (Theo quy hoạch điện lực thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 công suất tiêu thụ toàn thành phố là 4.800MW). Trong đó: hệ thống điện mặt trời trang bị cho hộ gia đình: đến 2015 có khoảng 7 hộ gia đình hoặc toà nhà, trụ sở cơ quan sử dụng hệ thống điện mặt trời với công suất khoảng 20kWp tiết kiệm 23.554 kWh/năm; Hệ thống đèn đường chiếu sáng sử dụng năng lượng tái tạo: đến năm 2015 có khoảng 100 bộ đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng xanh và đèn LED; đến năm 2015 phấn đấu đạt 3 MW từ nguồn năng lượng gió và triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ xây dựng dự án nhà máy điện gió 200MW tại huyện Cần Giờ.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm