title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt chương trình phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025
Thứ hai, 19/04/2021, 15:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025” nhằm chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh bệnh này trên gia súc; kiểm soát có hiệu quả bệnh trên địa bàn TP và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng vi-rút mới từ bên ngoài vào TP.

Chương trình cũng nhằm duy trì các cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016 - 2020 và mở rộng xây dựng an toàn dịch bệnh đối với các cơ sở chăn nuôi khác; xây dựng thành công các vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng trên địa bàn TP; góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030 của cả nước.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa