title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt danh mục dịch vụ công ưu tiên cung cấp trên Cổng Dịch vụ công TP và tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2020-2021
Thứ năm, 19/11/2020, 08:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt danh mục dịch vụ công ưu tiên cung cấp trên Cổng Dịch vụ công TP theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ (địa chỉ https://dvc.hochiminhcity.gov.vn) và tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) giai đoạn 2020-2021.

Theo đó, Văn phòng UBND TP có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức rà soát các thủ tục hành chính thuộc danh mục ưu tiên thực hiện đã được phê duyệt tại Quyết định này để đơn giản hóa thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc xây dựng, vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Thành phố, tích hợp Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định giải pháp nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính; giải pháp định danh, mức độ bảo đảm an toàn của các phương thức xác thực điện tử; giải pháp tích hợp, chia sẻ, khai thác thông tin với các nguồn dữ liệu, dịch vụ công có liên quan và giải pháp kỹ thuật khác, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công được cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, truy cập, tương tác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ, bảo mật theo quy định.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động thực hiện rà soát, lựa chọn, lập danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công ưu tiên cung cấp; đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình điện tử và rà soát, đánh giá cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Thành phố theo quy định.

Xem chi tiết danh mục tại đây.

Tin mới hơn
Tin đã đưa