title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phê duyệt dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ”
Thứ sáu, 23/03/2012, 17:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án đầu tư “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” (gọi tắt là JICA2), vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Mục tiêu của dự án nhằm quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ, phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học, và xóa đói giảm nghèo ở khu vực miền núi.

Dự án được thực hiện tại 43 Ban quản lý rừng phòng hộ, thuộc 38 huyện, 101 xã trên địa bàn 11 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Dự án sẽ trồng 17.946 ha rừng phòng hộ đầu nguồn; cải thiện nâng cao chất lượng rừng trồng hiện có: 2.690 ha; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung:800 ha; khoanh nuôi, tái sinh không trồng bổ sung: 13.362 ha; khoán bảo vệ rừng: 34.437 ha. Kết hợp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh, sinh kế, mua sắm trang thiết bị phòng chống cháy rừng... Góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn và nâng cao cuộc sống đồng bào các dân tộc tham gia Dự án.

 Dự án do Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận làm chủ đầu tư. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án là 9.534 triệu yên Nhật, tương đương với hơn 123 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2021.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm