title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025
Thứ sáu, 08/01/2021, 13:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025.

Đề án nhằm huy động các nguồn nhân lực trí tuệ toàn xã hội tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, tạo động lực phát triển kinh tế TP; theo dõi quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tạo sự gắn kết giữa các thành phần kinh tế góp phần đổi mới cơ chế quản lý của TP; qua đó phát huy tối đa lợi thế của các thành phần kinh tế trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát triển ngành.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa