title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phê duyệt đề án “Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Chủ nhật, 31/10/2010, 03:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Ngày 24/9/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1784/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Nội dung

Đề án nhằm hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh xây dựng, cải tạo kho lưu trữ và mua sắm trang thiết bị chuyên dụng nhằm bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

Theo đó, mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa, cải tạo là 30% tổng mức đầu tư (đối với các tỉnh có điều tiết ngân sách về trung ương) hoặc 40 – 70% tổng mức đầu tư (đối với tỉnh nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương); mức hỗ trợ mua trang thiết bị khoảng 16.000.000đồng/tỉnh.

Đề án do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm